Regelverk og forskrifter

2ca396a691a9aeef6bfe4b79f4fee52f_0_0

Jeg ønsker å bli kontaktet
Regelverk og forskrifter

Det er et krav fra myndighetene av 1. juli 2010, i henhold til byggteknisk forskrift  §13.5, at alle nye bygg beregnet for varig opphold skal ha radonsikring. Det skal monteres radonbrønn eller tilsvarende tiltak i tillegg til selve radonmembranen.

I henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk- TEK 10  §2b,  skal det monteres en sekundær sikring i tillegg til selve radonmembranen.

§13.5, (1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.

  • 13.5, (2) Følgende skal minst være oppfylt:
  1. a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
  2. b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m 3.
  • 13.5, (3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.

Unntak

Unntakene i punkt 3 er begrensede men eksempler er fundamentering på ventilert hulrom eller garasjekjeller og liknende konstruksjoner.

Nye regler

Ny regel trådte i kraft 1. januar 2011 som sier at alle som leier ut bolig, må måle radonkonsentrasjonen. Ved for høye verdier har utleier ansvar for tiltak og utbedring og at eventuelle radonreduserende tiltak må følges opp med ny måling. Frist for måling, utbedring / tiltak og ny måling er satt til 1. januar 2014.

I 2014 trer også ny Strålevernforskrift i kraft. Den sier at utleieboliger, skoler og barnehaver må måle radonnivået og evt. utføre tiltak der radonnivået overstiger 100 Bq/m³. Radonverdiene skal være under 200 Bq/m³, og tiltak må gjennomføres dersom de er over 100 Bq/m³.

Man må dokumentere at kravene er oppfylt med måling over minst to måneder i vinterhalvåret. I hvert oppholdsrom må kravene vurderes opp mot den sannsynlige årsmiddelverdien som beregnes etter måling med sporfilmer.

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende radonbrønnen eller radonlokket? Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon for en trivelig og uforpliktende prat.

Hvorfor oss?

Hos oss får du:
  • Best pris
  • Kjapt levert
  • Rett fra lager, uten mellomledd

Hvorfor radonsikring?

Tek 10- §13.5

Det er et krav fra myndighetene av 1. juli 2010 at alle nye bygg beregnet for varig opphold skal ha radonsikring. Det skal monteres radonbrønn eller tilsvarende tiltak i tillegg til selve radonmembranen.