Produktinfo

2ca396a691a9aeef6bfe4b79f4fee52f_0_0

Jeg ønsker å bli kontaktet
Produktinfo

Etter de nye byggeforskriftene (TeK 10) skal det legges en radonsperre og et sikkerhetstiltak i tilfelle noe skulle skje med radonsperren.

Radonbrønnen

Radonbrønnen skal danne undertrykk i grunnen slik at radonholdig jordgass hindres i å trenge inn i konstruksjonene. Radonbrønnen er laget etter metoden «vakuumtrekking». Det vil si at den er trukket med vakuum rundt støpeformen, i ett stykke. Derfor er det ingen skjøter som kan ryke på brønnen. Det er også lagt inn to tårn som avlaster trykket på brønnen ved støpning av dekke. Det unike ved vår radonbrønn er at denne er kon og kan stables i hverandre.  I tillegg er målene på brønnen beregnet slik at den kan stables i fire stabler på en europall. En pall som er 160 cm høy rommer inntil 200 brønner. Dette gjør brønnen plassbesparende ved lagring, og selvfølgelig gir dette en lavere fraktkostnad ved sending.

For å få best mulig sugeeffekt, plasseres radonbrønnen i pukklaget, så nærme midten som mulig. Radonbrønnen skal dekke en byggflate på ca 200 m2. Toppen av brønnen skal være i flukt med toppen på pukklaget. Fra brønnen legges det 110 mm PVC-rør frem til oppstikk, hvor det kobles til radonlokket. Første lag med isolasjon legges, radonsperren monteres og andre lag med isolasjon legges over. Dersom byggeflaten avskilles med gjennomgående skiller, må det legges en brønn i hvert skille som til slutt kobles sammen ved et eller flere radonlokk.

Produktbeskrivelse

 • Helstøpt av polypropylen
 • Farge: Sort
 • 2 helstøpte støttetårn
 • Høyde totalt:  13,4 cm
 • Bredde totalt: 40 cm
 • Lengde totalt: 53 cm
 • Godstykkelse: 4 mm
 • Rørdimensjon: 110 mm
g3

Radonlokket

Ved aktivisering av systemet bores det hull i lokket og kobles til et rør som føres ut av yttervegg og evt. over tak. Montering av egen vifte suger ut luften fra byggegrunnen, og systemet blir mer effektivt. Viften bør monteres inne (utvendige monteringer vil kreve etterisolering mot kulde). Radonlokket er laget etter sprøytestøping-metoden. Derfor er det heller ingen skjøter på radonlokket som kan ryke, eller radongass som kan lekke igjennom. Overflaten på lokket er designet med sirkler og en liten prikk i midten. På denne måten er det enkelt å sentrere boret dersom systemet må aktiveres. Lokket kan justeres inntil 4 cm opp eller ned, slik at det er enklere å legge det i flukt med ferdig dekke. Lokket kan leveres på paller. En europall på 110 cm kan ta inntil 500 stk radonlokk.

Punktet for oppstikk til radonlokket er praktisk å plassere i et teknisk rom, f.eks. en bod el.l., så nærme yttervegg som mulig. Det skal være lett å føre radongassen ut av huset. Lokket støpes i flukt med betongdekket, og det kan justeres 4 cm slik at det lettere kommer i flukt med betongdekket. Det er viktig at man tetter godt rundt oppstikket med skjøtemembran. Lokket kan dekkes av fliser o.l., men dette må da merkes av på tegningen for evt. senere aktivering.

Produktet skal etableres som tilleggssikring til radonsperre og klargjøres for senere bruk, eller bygges som et komplett aktivt system. Aktivering av randonbrønnen er ikke påkrevd før målinger viser at dette er nødvendig. Sløyfer du imidlertid duk og eller brønn, bygger du ulovlig.

Produktbeskrivelse

 • Helstøpt av polypropylen
 • Farge: lys grå
 • Platebredde: 14,5 cm
 • Platelengde: 14,5 cm
 • Platetykkelse: 10 mm
 • Høyde stuss: 6,5 cm
 • Diameter stuss: 110 cm
g2

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende radonbrønnen eller radonlokket? Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon for en trivelig og uforpliktende prat.

Hvorfor oss?

Hos oss får du:
 • Best pris
 • Kjapt levert
 • Rett fra lager, uten mellomledd

Hvorfor radonsikring?

Tek 10- §13.5

Det er et krav fra myndighetene av 1. juli 2010 at alle nye bygg beregnet for varig opphold skal ha radonsikring. Det skal monteres radonbrønn eller tilsvarende tiltak i tillegg til selve radonmembranen.